Photo Photo Photo Photo

EKOCENTRUM ZO ČSOP ROKYCANY

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta zaujímá v činnosti rokycanské organizace významné místo. Uvědomujeme si, že bez změny smýšlení a chování lidí lze jen těžko očekávat zlepšení stavu našeho životního prostředí a zachování cenných přírodních zdrojů. Proto směřujeme značnou část svého úsilí do oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty, aby z této investice do budoucnosti měly užitek následující generace i příroda jako celek. Ve své práci se zaměřujeme především na děti a mládež, a to v době školní výuky i v rámci jejich volného času. K naplňování této činnosti nám slouží ekologické výukové programy pro školy, akce pro neorganizovanou mládež a veřejnost, provoz knihovny a videotéky a rozsáhlá publikační a propagační činnost.

Akreditované Ekocentrum ZO ČSOP Rokycany vyvíjí svoji činnost na Rokycansku již několik let. V rámci environmentální výchovy a vzdělání nabízí všem zájemcům:

EKOPROGRAMY

biodiverzita, ekosystém, chráněná území a živočichové, myslivost, sokolnictví …

EXKURZE

Kařezské rybníky, Žďár, Zvoníčkovna, záchranná stanice živočichů …

PĚŠÍ VÝLETY

Berounka, Čilina, Dobřív, Ejpovická a Klabavská nádrž, Sedlecké skály, Kokotské rybníky, Kornatický rybník, Kotel, Kozel, Lopata, Mirošovsko …

POBYTOVÉ PROGRAMY

Hlohovice, Mlečice, Rokycany …

VIDEOPOŘADY

adršpašsko-teplické skály, bažanti, havran, chránění živočichové, chráníme přírodu, kontakty s přírodou, labutě, naši obojživelníci, obnova mokřadů pod Pálavou, perly jižní Moravy, poznáváme naše ptáky, pruhovaní kamarádi, rybník, sokolovití dravci, tuláček Liška, zajímavosti okresu Plzeň-jih, ZOO Safari, zvěř našich lesů …

ZÁJEZDY

pro kolektivy různého věku i složení připravujeme celou řadu možností jak strávit příjemný den v blízkosti svých kolegů, známých či příbuzných v přírodě, v nabídce - příroda, turistika, historie či zajímavé, tématicky laděné výstavy …

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

chráníme přírodu, ochrana biodiverzity, ptáci Rokycanska, dravci a sovy, záchranné stanice živočichů, zvěř v našich lesích, myslivost a sokolnictví …

KNIHOVNA A VIDEOTÉKA

nabídka publikací, videokazet, časopisů …

PUBLIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

propagace činnosti v novinách, časopisech, zpravodajích, rádiích …

EKOPROGRAMY

Důležitou součástí ekologické výchovy jsou ekoprogramy, které můžete především využít v rámci hodin přírodopisu či biologie ve všech typech škol či Vašich dalších aktivit. Programy se uskutečňují v Ekocentru ZO ČSOP Rokycany - Švermova 748/II v Rokycanech při jeho návštěvě nebo kdekoli v místnosti či přímo v terénu. Využívána je v rámci možností záchranná stanice živočichů, knihovna a videotéka. Ve stanici jsou chována trvale zraněná volně žijící zvířata a v omezeném množství i zvířata domácí, která jsou také využívána k výuce. Každý program je možno po dohodě upravit podle věku posluchačů. Naše prostory jsou bohužel omezené, proto Vás žádáme, aby jste na programy chodili pouze s kolektivem nepřesahující 25 posluchačů. Výukové programy lze časově přizpůsobit (od 1 do 3 hodin), programy pro menší posluchače jsou zpravidla kratší. V rámci programu jsou využívány různé pomůcky a přírodní materiály, které si lze prohlédnout v rámci návštěvy.

Biodiverzita

Zajímá Vás přírodní rozmanitost? Víte co žije ve Vašem okolí? Něco jste viděli či slyšeli a nevíte co to bylo? Úkolem tohoto programu je získat prvotní informaci o fauně a flóře České republiky. Účastníci mají možnost poznávat některé živočichy z blízka a dokonce si některé i pohladit.

Bojíme se zvířat

Bojíte se hadů a pavouků? Myslíte si, že velké šelmy mohou napadnout člověka? Znáte jedovaté rostliny? Bojíte se většinou toho, co dobře neznáte? O tom, kdy je dobré se mít na pozoru a kdy se bojíte zbytečně si povíme v tomto programu.

Ekosystém – obecně

V přírodě existuje celá řada zákonitostí, které nejsou myslitelné bez pochopení souvislostí a pojmů. Naším úkolem je seznámit se ze základními pojmy, se kterými se budeme v ekologii setkávat, a které nás budou provázet ve školních lavicích v průběhu našeho studia.

Ekosystém - život na louce

Louka nás láká svým množstvím rostlin. Naším úkolem je prozkoumat rostlinné společenstvo, které se na louce či poli vyskytuje. Žije zde i množství hmyzu a drobných hlodavců, kteří vytvářejí složité potravní řetězce.

Ekosystém - život u vody a ve vodě

Voda je nejdůležitější složkou života na Zemi. Naším úkolem je dozvědět se o ní co nejvíce. Je plná tajemných živočichů a rostlin. Společně se podíváme kolem vody, abychom zjistili co zde žije. Pozornost věnujme ledňáčkovi a skorci - našim dvěma zajímavým opeřencům.

Ekosystém - život v lese

Kdo by neznal les. Chodíme do něho na procházky, za odpočinkem, za sběrem lesních plodů, ale i pozorovat rozmanitost naší přírody. Naším úkolem však je dozvědět se o lese a životě v něm co nejvíce, např. druhy lesů, patrovitost, způsob ochrany a co v nich žije.

Chráněná území

Nevíte co se v přírodě smí a co ne? Napomenul Vás někdo v přírodě? Úkolem programu je seznámit účastníky s chráněnými územími České republiky, možností ochrany a zapojení se do činnosti ochránce přírody.

Chránění živočichové

Při návštěvě přírody jsme obklopeni řadou živočichů. Nevíme jak se jmenují ani jestli jsou chránění? Díky našemu programu se dozvíte jak jsou živočichové chráněni a jak lze přispět k jejich ochraně .

Myslivost

Chov, péče o zvěř a lov jsou námětem programu, který posluchače seznámí s vývojem myslivosti u nás. Zároveň představí i nejdůležitější zástupce zvěře a nastíní možnosti jak jí v přírodě pomoci.

Kynologie

Myslivost a lovecký pes k sobě neodmyslitelně patří. Cílem programu je představit posluchačům vývoj lovecké kynologie a představit některá zajímavá plemena loveckých psů, které se v myslivosti využívají.

Sokolnictví

Sokolnictví se zabývá lovem pomocí vycvičeného dravce. Vzniklo v dávné minulosti a přetrvalo několik století. Naším úkolem je představit jeden ze způsobu zvláštního lovu, ale i další důležité funkce – ochranu dravců a jejich využití pro člověka.

Dle přání lze realizovat i výukový ekoprogram na Vámi zvolené téma.

EXKURZE

Praktická ekologická výchova jsou i exkurze do zajímavých míst či zařízení, kde se účastníci dozvědí celou řadu informací, které nelze jinou cestou získat. Exkurze se uskutečňují přímo v terénu. Využívány jsou především zkušenosti z vlastních pozorování. Každou exkurzi je možné po dohodě upravit podle věku a časových možností posluchačů.

Kařezské rybníky

Přírodní památka ležící na ploše 66,59 ha u obce Kařez. Byla vyhlášena k ochraně hnízdišť a tahové lokality vodního ptactva, kterého se na tomto území vyskytuje velké množství, např. potápka roháč, kormorán velký, volavka popelavá i bílá, labuť velká, kachna divoká, polák chocholačka i velký, moták pochop, krahujec obecný, koroptev polní a řada dalších. Zaměřeno na vodní ptactvo a život kolem vody. Doporučujeme realizovat v jarních a podzimních měsících z důvodu tahu ptactva .

Žďár

Nejznámější chráněné území - přírodní rezervace rozkládající se na ploše 20,48 ha. Nachází se 4,5 východně od Rokycan, 2 km severně od Pavlovska a 2,5 km jižně od Svojkovic na severozápadním okraji Brd. Nachází se na kambricko-silurském útvaru, jehož nejstarší vrstvy tvoří křemenitý žďárský slepenec prostoupený křemitými valounky a stmelený hmotou křemitou s malými úlomky buližníků. Z chráněné fauny se zde vyskytuje např. tesařík zavalitý, ještěrka obecná, ořešník kropenatý. Zaměřeno na lesní prostředí. Doporučujeme realizovat v letních měsících.

Zvoníčkovna

Přírodní rezervace o výměře 8,67 ha se nachází v lesním komplexu přibližně 8 km jižně od Rokycan, 5 km západně od Mirošova a 6,5 km východně od Šťahlav. Je tvořena smíšeným listnatým (převážně dubo-habrovým) lesem s bohatým podrostem hájové vegetace, např. lýkovec jedovatý, mařinka vonná, konvalinka vonná. Střední část tvoří pestrá mokrá lesní louka, na níž roste např. prvosenka jarní, vstavač májový, úpolín evropský. Z živočichů se zde vyskytuje např. čmelák zemní, užovka obojková, skokan hnědý a různé druhy ptactva, pro něž jsme v těchto místech vyvěsili 1000 budek. Zaměřeno na rostlinstvo. Doporučujeme realizovat v jarních měsících z důvodu obsazování teritorií opeřenci a květu rostlin .

Záchranná stanice živočichů Rokycany

Záchrannými stanicemi projdou ročně desítky zraněným, nemocných či jinak poškozených živočichů. Díky péči, která se jim dostává se část chovanců může vrátit zpět do přírody. Někteří zůstávají ve stanicích natrvalo a jsou využity do chovných programů nebo k ekologické výchově. Do stanice v Rokycanech se můžete kdykoli vypravit a dozvědět se řadu zajímavých příběhů ze života zvířat. Realizace je možná celoročně, v jarních a letních měsících je toho však nejvíce k vidění. V době hnízdění opeřenců ve stanici může být provoz částečně omezen. Nabízíme i možnost posezení a opékání vlastních uzenin v udírně či otevřeném ohni.

Dle přání lze realizovat i exkurze do jiných, neméně zajímavých míst.

PĚŠÍ VÝLETY

Pěší výlety do zajímavých míst jsou vítaným zpestřením praktického ekologického vzdělávání. Využívány jsou především zajímavá prostředí s možností vlastního pozorování. Každý pěší výlet je možné po dohodě upravit podle věku a časových možností posluchačů. Realizace je možná celoročně.

Berounka

Zajímavá především v zimních měsících z důvodu zimování vzácných vodních ptáků (morčák velký, kormorán velký, hohol severní, volavka bílá, orel mořský …). Trasa z Plzně - Doubravky do Chrástu, cca 12 km .

Čilina

Vhodné celoročně, zaměřeno na lesní prostředí a živočichy žijící v lese. Trasa cca 6 km. Vhodné pro menší děti .

Dobřív

Zajímavá kulturní památka - vodní hamr. Trasa z Rokycan do Dobříva, možnost využití autobusové dopravy pro cestu zpět, trasa cca 10 km .

Ejpovická a Klabavská přehrada

Zajímavé především v jarních až podzimních měsících z důvodu vodního ptactva. Možnost využití vlakové dopravy. V létě možnost koupání v Ejpovické přehradě - na vlastní nebezpečí. Zajímavé i z geologického hlediska a výskytu netopýrů ve štolách.

Sedlecké skály

Návštěva známé vyhlídky Plzeňska s výhledem na zříceninu hradu Radyně. Trasa cca 15 km vede z Rokycan na Sedlecké skály a dále pak do Šťahlav, návaznost na vlakovou dopravu.

Kokotské rybníky

Možno celoročně, zaměřeno na lesní prostředí - rybník uprostřed lesů. Trasa cca 15 km vede z Rokycan přes Kokotské rybníky do Chrástu, návaznost na vlakovou dopravu.

Kornatický rybník

Možno celoročně, zaměřeno na lesní prostředí - rybník uprostřed lesů s výskytem raků a dalších živočichů. Trasa cca 15 km vede z Rokycan přes Kornatický rybník do Kornatic, návaznost na vlakovou dopravu .

Kotel

Vhodné celoročně, zaměřeno na lesní prostředí a živočichy žijící v blízkosti města. Trasa cca 6 km. Vhodné pro menší děti.

Kozel

Návštěva nejznámějšího zámku Plzeňska. Trasa cca 15 km vede z Rokycan na Kozel a dále pak do Šťahlav, návaznost na vlakovou dopravu.

Lopata

Návštěva známé zříceniny Plzeňska. Trasa cca 15 km vede z Rokycan na Lopatu a dále pak do Šťahlav, návaznost na vlakovou dopravu.

Mirošovsko

Trasa cca 12 km vede po cyklostezce z Rokycan do Mirošova. Zaměřeno na pozorování živočichů žijících v okolí měst s Padrťského potoka. Vhodné celoročně s možností využití kol.

Dle přání lze realizovat i pěší výlet do jiných, neméně zajímavých míst.

POBYTOVÉ PROGRAMY

Prohlubováním znalostí o přírodě se zabývají vícedenní pobytové programy umožňující dětem i dospělým zajímavé vyžití na čerstvém vzduchu. Využívány jsou především zajímavá prostředí s možností další seberealizace. Každý pobytový program je možné po dohodě upravit podle věku a časových možností účastníků.

Hlohovice

Obec nedaleko Radnic. Ubytování je v letním měsících ve vlastních stanech nebo v zimě ve vytápěné místnosti na zemi. Lze zajistit i jiný druh ubytovaní. Stravování je zajištěno v restauraci. V programu návštěva Radnic, Darovanského dvora, zříceniny Libštejn a dalších zajímavostí .

Mlečice

Obec na severu Rokycanska na okraji CHKO Křivoklátsko. Ubytování je ve vytápěné místnosti na zemi. Lze zajistit i jiný druh ubytovaní. Stravování je zajištěno ve školní jídelně či restauraci. V programu návštěva Chlumské stráně, Skryjských jezírek, muzea trilobitů ve Skryjích a dalších zajímavostí.

Rokycany

Město s řadou historických i turistických zajímavostí. Ubytování je v turistické ubytovně či hotelu. Stravování je zajištěno v restauraci. V programu návštěva místního muzea, hvězdárny, vojenského muzea, záchranné stanice živočichů a plzeňské zoologické a botanické zahrady.

Dle přání lze realizovat pobytové programy i v jiných atraktivních místech.

VIDEOPOŘADY

K ekologické a environmentální výchově přispívají i videopořady, které můžete využít v rámci své činnosti. Videopořady se zpravidla uskutečňují v místnosti, která je vybavena audiovizuální technikou.

Adršpašsko-teplické skály

Procházka zajímavými skalními útesy s řadou zajímavých živočišných druhů.

Bažanti

Představení 55 druhů a barevných mutací bažantů, z nichž je celá řada vzácných a ohrožených.

Havran polní

Představení způsobu života jednoho zajímavého ptačího druhu.

Chránění živočichové I.

Představení deseti vybraných živočišných druhů - zajíce, ježka, káněte, volavky, čolka, raka, perlorodky, mihule, jasoně a čmeláka a způsobu jejich života v přírodě.

Chránění živočichové II.

Představení dalších tří živočišných druhů - jezevce, pochopa a kormorána.

Chráníme přírodu

Představení jednotlivých ochranářských aktivit - budování pozemkových spolků, ošetřování památných a významných stromů, záchrana tradičních odrůd ovoce, ochrana užovky stromové a ledňáčka říčního, ochrana květnatých luk a krajinného rázu či záchrana zraněných živočichů.

Kontakty s přírodou

Představení činnosti center ekologické výchovy.

Labutě

Představení života jednoho z našich největších a nejznámějších opeřenců.

Naši obojživelníci

Představení jedné z nejvíce ohrožených skupin živočichů.

Obnova mokřadů pod Pálavou

Představení záchrany mokřadů na jižní Moravě.

Perly jižní Moravy

Představení zajímavých míst jižní Moravy - hradů, zámků, měst a přírody.

Poznáváme naše ptáky I.

Představení 50 ptačích druhů žijících u nás.

Poznáváme naše ptáky II.

Představení dalších 50 ptačích druhů žijících u nás.

Pruhovaní kamarádi

Oblíbený večerníček s dvěma prasátky a jejich kamarády. Pro nejmenší.

Rybník

Představení českého rybníkářství a života kolem vody.

Sokolovití dravci

Představení sokolovitých dravců u nás a možností jejich využití i ochrany.

Tuláček Liška

Nejznámější večerníček, jehož hlavním hrdinou je Tuláček Liška. Pro nejmenší.

Za ozvěnami lesa

Představení činnosti zaměstnanců Lesů České republiky, s.p.

Zajímavosti okresu Plzeň - jih

Představení zajímavých míst okresu Plzeň - jih - hradů, zámků, měst a přírody.

ZOO – SAFARI

Procházka východočeskou zoologickou zahradou.

Zvěř našich lesů

Představení tří zástupců zvěře - daňka, muflona a divočáka v jejich přirozeném prostředí.

V naší nabídce jsou další zajímavé tituly ke shlédnutí. V případě zájmu zrealizujeme videopořad dle Vašich představ.

ZÁJEZDY - jednodenní

Pro kolektivy různého věku i složení jsme připravili celou řadu možností jak strávit příjemný den v blízkosti svých kolegů, známých či příbuzných. Tato aktivita ekologické výchovy je hodnocena velice kladně, neboť účastníci se kromě informací o ochraně přírody dozvědí i celou řadu zajímavostí z historie, neboť cílem našich jednodenních zájezdů je kromě přírody i historie, turistika a kultura.

Nabídka:
 1. Adršpašsko-teplické skály
 2. Babiččino údolí
 3. Boubínský prales - Strakonice
 4. Česká Lípa - Zákupy - Sloup - Máchovo jezero
 5. České Budějovice - Rožmberk
 6. Český Krumlov - Lipno
 7. Děčín - Kamenický Šenov
 8. Chodsko - Domažlice - Klenčí - Babylon
 9. Chýnovské jeskyně - Vlkovská duna - Kámen
 10. Jičín - Kost - Prachovské skály
 11. Kláštěrec nad Ohří - Boží dar - Jáchymov
 12. Konopiště - Koněprusské jeskyně
 13. Lázně západních Čech - Františkovy Lázně - Kynžvart
 14. Lázně západních Čech - Karlovy Vary - Stará Role - Loket
 15. Lázně západních Čech - Mariánské Lázně - Kladská
 16. Litoměřice - Říp
 17. Mělník - Veltrusy - Kokořín
 18. Pardubice - Kunětická Hora
 19. Pardubice - Žleby
 20. Písek - Kratochvíle - Zvíkov
 21. Písek - Lnáře - Orlík
 22. Šumava - Černé jezero - Klatovy
 23. Šumava - Čertovo jezero - Švihov
 24. Šumava - Klatovy - jezero Laka
 25. Šumava - Sušice - Prášilské jezero
 26. Šumava - Třistoličník - Plešné jezero
 27. Třeboň - Jindřichův Hradec
 28. Vlašim - Blaník
 29. Vrchlabí - muzeum
 30. ZOO - Safari Dvůr Králové nad Labem
 31. ZOO Děčín
 32. ZOO Jihlava - Tábor
 33. ZOO Liberec - Ještěd
 34. ZOO Ohrada - Hluboká
 35. ZOO Praha - letiště Ruzyně
 36. ZOO Ústí nad Labem - Libochovice
 37. ZOO park Chomutov - Louny
 38. Litomyšl - Veselý kopec
 39. Mladá Boleslav - Sychrov
 40. Rabí - Sušice - Kašperk

ZÁJEZDY - jednodenní - zimní

Pro kolektivy různého věku i složení jsme připravili lyžařské zájezdy na Šumavu.
Zájezdy lze realizovat pouze v zimních měsících a při zajištění nejméně kolektivu čtyřiceti osob milujících zimní sporty či pěší túry.

 1. Šumava - Špičák

ZÁJEZDY - jednodenní - výstavy

Pro kolektivy různého věku i složení jsme připravili další možnost - navštívit zajímavou výstavu a odnést si z ní cenné informace. Zájezdy lze realizovat pouze při zajištění nejméně kolektivu čtyřiceti osob .

V nabídce jsou akce pořádané na těchto výstavištích:

 1. Výstaviště České Budějovice
 2. Výstaviště Lysá nad Labem

ZÁJEZDY - dvoudenní

Pro kolektivy různého věku i složení jsme připravili zájezd spojený s přátelským posezením u skleničky vína. Zájezdy lze realizovat celoročně a při zajištění nejméně kolektivu čtyřiceti osob. Pro menší kolektivy dle domluvy.

 1. Morava (Velehrad - Bořetice – Lednice)
 2. Morava (Vranov nad Dyjí - Lechovice - Telč)

V naší nabídce jsou doposud  zrealizované akce, nicméně jsme schopni zajistit zájezd i do jiných oblastí podle Vašich představ, finančních i časových možností.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Oblíbenou součástí ekologické výchovy jsou přednášky a semináře, které pro Vás můžeme zajistit vlastními silami nebo odborníky, kteří s námi spolupracují. Přednášky i semináře se zpravidla uskutečňují v místnosti za využití audiovizuální techniky.

Chráníme přírodu

Seznámení s možností zapojení se do ochrany přírody v rámci neziskového sektoru.

Ochrana biodiverzity

Seznámení s možností ochrany biodiverzity a záchrannými projekty, které byly realizovány naší organizací, případně jinými s námi spolupracujícími organizacemi.

Ptáci Rokycanska

Seznámení s ptačími druhy a možnostmi jejich ochrany na Rokycansku.

Dravci a sovy

Dravci a sovy České republiky. Přednáška se uskutečňuje přímo ve třídách pro uzavřenou skupinu lidí (max. 30 osob), kdy děti mají možnost si představované živé dravce či sovy dokonale prohlédnout a zeptat se na to co by je zajímalo.

Záchranné stanice

Seznámení se zařízeními, kde se léčí volně žijící živočichové a možnostmi pomoci těmto ojedinělým zařízením fungujícím v České republice.

Zvěř v našich lesích

Seznámení se zvěří, kterou můžeme u nás vidět a možnostmi její ochrany.

Myslivost a sokolnictví

Seznámení s lovem a chovem zvěře v rámci provozu myslivosti a představení zvláštního způsobu lovu pomocí cvičeného dravého ptáka.

Dle přání lze realizovat přednášku na zadané téma, stejně tak jako tématicky zaměřený seminář určený odborné veřejnosti.

KNIHOVNA A VIDEOTÉKA

Knihovna a videotéka obsahuje několik desítek publikací převážně přírodovědného charakteru. Jedná se o nejrůznější encyklopedie, zoologické atlasy, obrazové publikace či knihy zabývající se ochranou přírody a životního prostředí. Vedle knižních titulů je v nabídce i několik časopisů s různou tématikou (Silva bohemica, Lesu zdar, Myslivost, Svět myslivosti, Planeta zvířat …). Zájemci mohou využít i nabídku videokazet s přírodovědnou tématikou.

PUBLIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

Součástí ekologické výchovy veřejnosti je i bohatá publikační činnost. Pravidelně jsou otiskovány příspěvky v nejrůznějších médiích. V rámci propagace naší činnosti jsou vydávány nejrůznější propagační materiály (kalendáříky, samolepky, pohledy, tužky …), které lze získat výhradně při návštěvě našeho ekocentra.

Menu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Jednorázově lze podpořit naše zařízení finanční částkou v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč odesláním sms na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Pokud chcete naši stanici podporovat dlouhodoběji, lze odeslání realizovat na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Záchranná stanice Rokycany tak získá každý měsíc zvolenou částku. Nastavení lze kdykoli bezplatně zrušit pomocí sms ve tvaru:
STOP ZVIREVNOUZI
na telefonní číslo 87777
Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz