Photo Photo Photo Photo

Vážení přátelé,

náklady na činnost naší organizace, která zahrnuje provoz záchranné stanice živočichů, aktivity akreditovaného ekocentra i výchovu mladé generace, neustále rostou. Abychom i nadále mohli zvyšovat úroveň poskytovaných služeb potřebujeme Vaši přízeň a podporu. Díky Vaší aktivní spoluúčasti se můžete zapojit do záchrany živé přírody, ale významně podpořit i výchovu a vzdělávání široké veřejnosti.

Přispět můžete několika způsoby:
  • Pošlete svůj dar přímo na náš účet č. 842421389/0800
  • Pošlete svůj dar na účet č. 33553322/0800 s variabilním symbolem 2901
  • Odešlete dárcovskou sms ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na číslo 87777jednorázový příspěvek 30,- Kč
  • Odešlete dárcovskou sms ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI ROKYCANY na číslo 87777měsíční příspěvek 30,- Kč po dobu jednoho roku
  • Uvítáme nejrůznější krmiva pro zvířatamasové konzervy, granule, obiloviny, piškoty, suché neplesnivé pečivo i chléb, ovoce …..
  • Oceníme praktickou pomoc při záchraně volně žijících zvířat, záchranných přenosech či práci v přírodě úklid černých skládek, sázení stromků …..
  • Budeme rádi za Vaši účast na námi pořádaných akcích

Ať už se rozhodnete pro jakoukoli formu podpory budeme Vám nesmírně vděčni. Za poskytnutou podporu nabízíme reklamu v naší záchranné stanici živočichů, na námi pořádaných akcích či na vydávaných propagačních materiech.

Dary věnované našemu sdružení lze podle zák. č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže u fyzických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% základu daně nebo 1.000,- Kč, u právnických osob přesáhne-li částku 2.000,- Kč. V úhrnu mohou fyzické osoby odečíst nejvýše 10% ze základu daně, právnické osoby 5% z tohoto základu. Pro daňové účely Vám poskytnutí daru samozřejmě rádi potvrdíme nebo s Vámi sepíšeme smlouvu:

darovací sponzorskou o reklamě

Vážení a milí přátelé,

věříme, že i díky Vaší pomoci budeme schopni naplňovat náročnou činnost v oblasti péče o volně žijící živočichy a zkvalitňovat ekologickou výchovu veřejnosti.

Menu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Jednorázově lze podpořit naše zařízení finanční částkou v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč odesláním sms na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Pokud chcete naši stanici podporovat dlouhodoběji, lze odeslání realizovat na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Záchranná stanice Rokycany tak získá každý měsíc zvolenou částku. Nastavení lze kdykoli bezplatně zrušit pomocí sms ve tvaru:
STOP ZVIREVNOUZI
na telefonní číslo 87777
Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz