Photo Photo Photo Photo

Hlohovice patřili táborníkům

Rokycanští ochránci přírody ze Švermovy ulice již tradičně strávili začátek prázdnin v útulném prostředí Hlohovic, v malebné obci severního Rokycanska. Díky pochopení místního zastupitelstva se zde uskutečnilo šestnácté letní soustředění. Celkem jich však rokycanští ochránci přírody mají na kontě devatenáct. Děti a mládež, kteří pravidelně navštěvují přírodovědný oddíl pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech i další zájemci, zde absolvovali deset dní plných zábavy, poučení a turistiky. Letošní táborové soustředění se odvíjelo tradičně v duchu celotáborové hry, turistiky, sportování i odpočinku. Pestrý a mnohostranný program vyplňovala i návštěva zajímavých míst v okolí či večerní táboráky spojené s hraním na kytary. Hned v úvodu byly děti rozděleny do oddílů a cele jejich putování bylo zaznamenáváno na nástěnnou mapu světa, kterým účastníci tábora cestovali. Aby se děti lépe orientovali v celotáborové hře s názvem „Vítej na Zemi“ byl zpracován animovaný film o objevení mimozemšťánka, který se postupně seznamuje se světem. Letošní program byl o to napínavější, že si každý vedoucí připravil program na celý den. Procestovali jsme tak společně celý svět.

První zastávkou byla Evropa, která má své specifikum – myslivost. Během dne se táborníci dozvídají mnoho zajímavého z historie, tradic či myslivecké mluvy. Společně absolvují myslivecké zkoušky či hon. Nechybí ani ukázka troubení či střelba ze vzduchovky. Večer následuje poslední leč, pasování ne krále honu či myslivecký soud. Druhým navštíveným světadílem je Afrika – země faraonů, pyramid či nekonečných stád migrující zvěře. Nemůže tedy chybět povídání o Safari, Josefu Vágnerovi či ZOO Dvůr Králové nad Labem. Součástí je i výroba ozdob z korálků nebo zdobení obličeje barvami nebo večerní bubnování. Do největšího světadílu – Asie se vydáváme další den, přičemž se zaměřujeme na Japonsko – zemi vycházejícího slunce. Austrálie – naopak nejmenší kontinent nás čeká další den. Uchvacuje nás svoji různorodostí a přírodními krásami. Místo bumerangu zkoušíme nejrůznější létající talíře. Ve středu se zabýváme oceánií – rozlehlou oblastí, kde z nekonečné mořské pustiny jen tu a tam vykoukne malý korálový ostrůvek. Další den patří antarktidě – zemi ticha a nekonečných sněhových plání. V pátek nás přivítá Jižní Amerika – kontinent s mnoha nej. Jsou zde nejdelší pohoří, největší deštné pralesy či nejvodnatější řeky. I o nich se táborníci dozvídají. Zaujme i výroba foukaček nebo nácvik latinsko-amerických tanců. Na sobotu pak zbývá Severní Amerika vyznačující se nekonečnými prériemi a indiány prohánějícími se na koních. Sobotní odpoledne je následně vyhrazeno sportování včetně lukostřelby a přípravám na slavnostní večer, který je spojen s vypouštěním balónků a vyhodnocením celotáborové hry, která se i letos velice líbila.

I když počasí nebylo špatné, koupání ve Vejvanov či Hlohovičkách jsme v letošním ročníku tábora nerealizovali. O to víc zbyl čas na odpočinek či rukodělné aktivity. Součástí posledního večera, kterého se zúčastnili i někteří rodiče, bylo grilování spojené s večerním ohňostrojem.

Celých deset dní se ve stanové osadě, která vyrostla za obcí neslo v přátelské atmosféře, o čemž svědčí i časté návštěvy rodičů a kamarádů, kteří buď sami absolvovali námi pořádané tábory či přijeli obohatit náš i tak pestrý program. Zároveň jsme nesmírně rádi, že spolupráce mezi naší organizací a obcí perfektně funguje. Rádi bychom totiž i v budoucnu využívaly tyto prostory k dalším táborovým pobytům našich členů i příznivců. Současně se budeme snažit tento areál i nadále zvelebovat k oboustranné spokojenosti obyvatel této krásné obce, která si letos připomněla 640. výročí od jejího založení.

Vzhledem k tomu, že se soustředění koná v době, kdy je nejvíce mláďat, museli ochranáři i několikrát zasahovat. Naštěstí již ne jako v předchozích letech přímo z tábora, ale tak jak bývá celoročním zvykem přímo z rokycanského záchranného centra, kde perfektně fungovala stálá výjezdová skupina.

Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu táborového soustředění podíleli – obci Hlohovice za poskytnutou plochu pro stanování, panu Ferschmannovi za perfektní přípravu stravy, panu Sobotovi za krásný ohňostroj, všem rodičům, kteří pomohli při přípravě či likvidaci tábora, sehranému týmu vedoucích a samozřejmě i všem účastníkům, kteří byli úžasní a snažili se pomoci. Bude-li i v příštích letech možnost a zájem, rádi budeme v pořádání táborových soustředění pokračovat. Máte-li tedy zájem se již teď podílet na rozvíjejí činnosti rokycanských ochránců přírody, jste srdečně zváni. Kontaktní adrese je: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany, tel. 371 722 686, 603 239 922. Uvítáme i mladé zájemce o ochranu přírody, neboť nový ochranářský kroužek právě začíná / středa / od 16.00 hodin v klubovně ochránců přírody ve Švermově ulici v Rokycanech, kde uvidíme dle zájmu a dalších aktivit případných zájemců, kdy se pravidelné schůzky budou konat.

Menu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Jednorázově lze podpořit naše zařízení finanční částkou v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč odesláním sms na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Pokud chcete naši stanici podporovat dlouhodoběji, lze odeslání realizovat na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Záchranná stanice Rokycany tak získá každý měsíc zvolenou částku. Nastavení lze kdykoli bezplatně zrušit pomocí sms ve tvaru:
STOP ZVIREVNOUZI
na telefonní číslo 87777
Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz